Juhani Hinkkasen kotisivu


Aloitussivu

Spontaania ornitologiaa

Käytettyjä gammasäteitä

Pyrstötähtipöperöä

Täydellinen syöpäläiskirja

Maailman masentavin horoskooppi

Musiikki ja äänentoisto

Hinkkasen arkisto

Kaikkiruokaisen päiväkirja

Täydellinen Syöpäläiskirja


240 osotusta tappamaan ja karkoittamaan kaikenlaisia syöpäläisiä huoneissa ja ulkona, erinomattain hyönteitä kaswuissa, wilja-matoja, muurahaisia, rottoja ja hiiriä, mäkäriä, karjan-syöpäläisiä, kärpäsiä, rusakoita, koita, kirppuja, täitä ja luteita

Suomentanut Joh. Aulen

Turussa, J.W. Lilljan kirjapainossa, 1862 
J.W. Lillja ja kumpp. kustannuksellaTäydellinen syöpäläiskirja


6. Hiiriä ja rottia

145. Tietty ja tuttu asia on, että kissat hiiren susia owat. Mutta niitä ei sowi liika runsaasti ruokkia, eikä ensinkän hywäillä ja silitellä, eikä kouria, sillä sellainen menetys saatta kissat laiskaksi ja ruokottomiksi.

146. Hiiret tosin huokiasti käywät satimiin, mutta hawaittuansa petoksen, eiwät suinkaan enää itsiänsä wietellä anna. Siis koska huomat hiirten ei enää satimiinsa käywän, toimitat toisenlaisia pyydyksiä, joitten wahinkollisuutta hiiret eiwät wielä tunne.

147. Huoneissa, joissa paljo hiiriä on, tulee ahneesti sawuttaa kanerwalla, tai toimitettakoo kourallinen minttua huoneen joka nurkkaan. Muutama tiukaus pippuri-minttu-öljyä tekee saman waikutuksen.

148. Liina-riepaloita wähän kasteltakoo kiwi-öljyllä ja niitä toimitettakoo muutamaan paikkaan. Tän öljyn haju hiiriä niin irwistää, että muutaman hetken kuluttua muuttawat pois ja wieläpä kuolewatki. Tätä keinoa sopii myös wiljellä myyriäisille, puutarhoissa pahaa tekewille.

149. Warsin hywä keino on myös seuraawa. Pyydystä yksi hiiri eli rotta eläwänä; woitele se kalan raswasta sulatetulla rattaan piellä, päästä se sitte juoksemaan niin se hajua heimolaistensa nenään toimittaa, josta karkaawat ja lääkitys-hiiri itse jouksee siksi että henkensä heittää.

150. Myrkkyä toimittaissa ja tarjoessa pitää astiat olla hywin puhtaat; siis on paras, ettei paljan käsin niitä kajota waan kinnas- eli hanska-käsin. Sitä ruokaa, jota aiwotaan myrkyttää, on paras ensin tarjota syöpäläis-wieraille myrkyttämättä, niitä sitä helpommin wast'edes wietellä. älköö niin paljo myrkkyä pantakoo, että maku tulee liika karkiaksi.

151. Missä syöpäläiset owat tottuneet lihaa syömään, myrkytettäköö heille jauhoja ja päin wastoin. Myrkky surwottakoo niin hienoksi kuin saadaan. Myöski warottakoo ettei lapset, koirat y.m. joille myrkkyä ei ole aiwottu, sitä saa syödä.

152. Parhaimmat myrkky-aineet hiirille ja rotille owat seuraawat:
a) Walkonen-arseniikka. Pane pehmosen leiwän sisään pieni myrkky-nöhkäle niin, ettei leipä-mönkälessä riipaleita tunnu, eikä raswaa sekaan joudu, sillä se heikontaa myrkyn wäkewyyttä. Myöskin saatat keittää ohria myrkky-liemessä.

153. Wälistä sopii sohrata arseniikka jauhoen ja hunajan kanssa yhteen, jota ensin sopii, paremmin rottia pettämiseksi, syöttää niille myrkyttä, eli seuraawalla tawalla käyttää: tehtäköön nisujauhoista ja sokuri-wedestä taikina, jonka hywin pehmiäksi laudalle waiwaa. Tästä tehdään pieniä palloja, joihin arseniikka woidellaan. Warokoon wain jokainen, ettei hän myrkkyä paljain käsin pitele.

154. b) Ketun-kakkara. Tätä toimitat näin: 1 naula nisujauhoja, 6 luotia siirappia, 6 tipaletta kumina-öljyä ja kolmen ketun-kakkaran rikki-surwotut jauhot, sekotettakoo puhtaan kiwi-astiaan; tai naula nisuja eli palkoja - wai jos niin tahdot, 4 luotia ketun-kakkaran-jauhoja liotetaan wedessä, niin paljossa, kuin sopiwa on. Aika-määrä on suurin 12, tai wähin 8 tuntia, jonka tehtyä lientä keitetään siksi, että nisut owat hywin paisuneet, ja kaikki märkyys on kuiwanut. Kakkara-jauhot, mitenkä mahdollista on, nisujywistä eroitetaan. Tämän tehtyä sokuria nisujywien päälle priiskotetaan. Wiimeiseksi tähän toimitat rahdun werran muskeuta, saman werta surwottua sokuria ja makutusaineita tarpeeksi.

155. Wiilan lastuja ja hapanta taikinaa yhtäpaljon kumpaaki, nöhkäleiksi toimitettuna, käymä-läwille asetetaan.

156. Rautasawea sekotettuna maitoon ja pähkinän kokoisiksi nöhkäleiksi, tai samaa ainetta sämpylä-jauhoin sekotettuna, toimitat käymä-läwille.

157. 2 luotia surwottua ketun-kakkaraa, 1 luoti surwottua sokuria sekä 10 luotia nisujauhoja hywin sekotettuina weteen, toimitettakoon käymä-läpiin pantawiksi.

158. Yhtä hywä myrkytys-keino on, sianliha-wempaleita, pikkusormen paksuiksi leikatut; rämpitäköön nämät kakkara-jauhoissa. Näitä sopiwiin paikkoin pantakoon.

159. Karwas- tai katkeria mantelia surwottakoo, sekä syötön joukkoon toimitettakoo.

160. Mustan rotan suurin pahuus on, että kalwaa kipsi- ja tiili-aineita, sekä näin tawoin saattaa suuriaki wahinkoita tehdä. Ennen wahinkon tapahtumaa matkustawat pois paikalta. Muut keinot ei ole samoin luotettawia, kuin kelpo kissa-pari.

161. Tulikiwi-sekaisella kaste-hapotus-höyryllä mustat rotat sekä niitten heimolaiset epäilemättä saatetaan karkoittaa. Mainittu keino lienee kuitenki liika kallis.

162-163. Olisipä wielä montaki warmaa keinoa, mutta että melkein liika kalliit owat, niinpä siis ne jätämme mainitsematta.

164. Iki hywä keino mustan rotan surmaksi, on seuraawa: sekoita nisujauhoja samuttamattomaan kalkkiin tai surwottuun kipsiin, jota otat jauhojen suhteen wain puolen; pienillä lautasilla panet muutaman hypeen tätä aineetta. Mihinkä tarwitaan, sinne tällaisia lautasia asetat. Niitten lähelle toimitat wettä. Rotta syö jauho-aineetta, joka hänellä kiiwaan janon saattaa. Siis käy kiiruusti wettä etsimään. Muutaman pisaran juottua rupea kalkki maha-nahkaa kalwamaan; itikan maha paisuu julmasti, sekä puhkea ennen montaa.

165. Warma sekä koiteltu keino on kynttylä-heinä, jota meidän maassa kylläki kaswaa; itikkain asuntohuoneisiin tämä kaswu, juurine ja warsine toimitetaan. Jos wilja-aittaan tätä tarwittanee, otettakoo 15-20 kappalaa. Tämä kaswu rottia niin äköttää, että sellaisia paikkoja kammoowat missä sitä saatawille on. Tätä kaswua wiljelleen, rotat wuosikausia poissa pysywät.

166. Paatsaman wesat kaikin tawoin saman työn toimittawat. Wieläpä muutki syöpäläiset tätä kammoawat.

167. Surma-aineita rotille toimitettua, saatat käymä-läwet tukkia, jos niin tahdot.

168. Keitä härkä-pawun palkoja siksi, että kuori repee. Näitä paistat woissa sekä kylwät niitä mihinkä tarwitaan. Parin päiwän kuluttua löydät kaikki rotat kuolleena.

169. Hewosta kenkittäessä, säästät kawiolastuja, näitä poltat huoneissa, joista tahdot rotat karkottaa; tätä hajua eiwät rotat ensinkään suwaihte.

170. Ota kiwi-öljyn-hapotusta, jota toimitat rottain käymä-läpiin. Tämän tehtyä eiwät enää wahinkoa tee.

171. Waate-riepaloita saatat kastella tärpentiini-öljyllä, jota rotat, sekä hiiret kammoawat. (Paistettu juusto tai silahka myöski tätä karjaa wiettelee).

172. Linnun-liimalla Woideltuihiin liinarietuihiin rotat tarttuwat; saatat siis näinki tawoin niitä pyydystää.

173. Jos rottain käymä-läwelle toimitat linnun-liimalla woideltuja pulkkoja, niin rottain turkki tarttuu kiini, sekä tällaista pahuutta hawaitessa rehkiwät siihen asti, että hengensä heittäwät.

174. Satimiin wiljeltäwää syöttöä: 10 luotia mallas-jauhoja sekä tarpeeksi woita, johon toimitat 2 tipaleetta anes-öljyä.

175. Ulkomaille wiljellään seuraawaa rotta-myrkytysaineetta: 2 luotia ketun-kakkaran jauhoja, 1 naula kaurajauhoja, joihiin wielä sekotat muutaman tipaleen ruusu- tai anes-öljyä sekä wähän muskusta. Muutaman nypeen lautasilla tai muin tawoin tarjoot syöpäläisille.

176. Potaska-lipiässä keitettyjä saksan-pähkinän sydämiä tarjot rotille syötäwäksi. Tätä ahneesti syöwät, mutta hengensä takaläwestä heittäwät.

177. Osta puodista saksan känsää (Wampua), wehko siittä pieniä ripaloita. Näitä paistat suolasessa woissa, kiristät woin mehun niistä pois. Näitä ripaleita tarjot rotille jotka ahneesti niitä syöwät. Tää herkku heitä janottaa; siis pitää wettäki olla saatawille. Känsä paisu mahassa sekä itikat pakahduttaa.

178. Sekoita sokuri-jauhoja samuttamattomaan kalkkiin. Tämän, ynnä wettä panet sinne missä rottia asuu, sokurilta wieteltyt, syöwät tätä joka heitä julmasti janotaa. Kalkki rupea mahassa palamaan sekä surma makurin.

179. Koirankieli niminen kaswu hiiriä ja rottia niin irwistää että kiiruusti kaikki huoneet jättäwät, missä sitä on.

180. Sulata puolen luotia walkostinta (fosfor) lämpymässä wedessä, tähän weteen panet neljäneksen naulan jauhoja ja teet niistä puuroa. Tätä tarjot rotille, jota mieluisasti syöwät, mutta se onki heidän wiimeineen ateria.


Takaisin alkuun

Takaisin aloitussivulle

Syöpäläiset saapuneet 18. syyskuuta 1997